B 4 / 1
S 4
W 6
N (2) 3 / 0
F 6 / 0
T 0
I 4
V 3
Spielwert39,8 k
AP 3
K 1
P 6 / 5
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 11
B 3 / 1
S 5
W 5
N (2) 5 / 1
F 6 / 0
T 0
I 4
V 3
Spielwert164,0 k
AP 3
K 1
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 12
B 4 / 2
S 3
W 5
N (0) 1 / 0
F 5 / 0
T 0
I 2
V 3
Spielwert20,4 k
AP 3
K 1
P 7 / 2
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 9
B 4 / 2
S 3
W 5
N (0) 1 / 0
F 5 / 0
T 0
I 2
V 3
Spielwert19,1 k
AP 3
K 1
P 7 / 2
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 9
B 3 / 1
S 3
W 3
N (2) 4 / 0
F 3 / 0
T 3
I 3
V 4
Spielwert12,0 k
AP 3
K 0
P 2 / 2
Slots 2
STIII
SP 1 / 1 / 1
Epicness 7
B 3 / 1
S 4
W 3
N (1) 3 / 0
F 4 / 0
T 0
I 3
V 4
Spielwert261,9 k
AP 3
K 0
P 3 / 3
Slots 2
STIV
SP 1 / 1
Epicness 8
B 4 / 1
S 5
W 5
N (1) 4 / 0
F 5 / 0
T 3
I 5
V 5
Spielwert105,9 k
AP 4
K 1
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 11
B 3 / 1
S 3
W 3
N (2) 3 / 0
F 3 / 0
T 0
I 3
V 4
Spielwert12,8 k
AP 3
K 0
P 2 / 2
Slots 2
STIV
SP 1 / 1
Epicness 7
B 3 / 1
S 4
W 4
N (1) 4 / 0
F 4 / 1
T 4
I 4
V 5
Spielwert20,2 k
AP 3
K 1
P 4 / 3
Slots 2
STIV
SP 1 / 1
Epicness 9
B 3 / 1
S 3
W 4
N (1) 3 / 0
F 4 / 0
T 4
I 4
V 4
Spielwert27,0 k
AP 3
K 2
P 4 / 3
Slots 2
STIV
SP 1 / 1
Epicness 8
Insgesamt 10