B 4 / 1
S 6
W 7
N (2) 7 / 2
F 5 / 2
T 4
I 6
V 7
Spielwert5,9 M
AP 4
K 6
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 2 / 2 / 1
Epicness 18
B 5 / 2
S 4
W 5
N (2) 5 / 0
F 3 / 0
T 4
I 5
V 5
Spielwert408,2 k
AP 4
K 5
P 8 / 6
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 12
B 6 / 1
S 5
W 5
N (0) 0 / 0
F 5 / 0
T 0
I 6
V 4
Spielwert282,7 k
AP 3
K 3
P 7 / 5
Slots 2
STIV
SP 2 / 3 / 1
Epicness 12
B 6 / 4
S 5
W 5
N (0) 0 / 0
F 5 / 0
T 0
I 6
V 4
Spielwert335,9 k
AP 3
K 2
P 7 / 5
Slots 2
STIV
SP 1 / 3 / 1
Epicness 12
B 6 / 1
S 5
W 5
N (0) 0 / 0
F 5 / 0
T 0
I 6
V 4
Spielwert231,2 k
AP 3
K 2
P 7 / 5
Slots 2
STIV
SP 1 / 3 / 1
Epicness 12
B 4 / 1
S 6
W 6
N (2) 4 / 0
F 6 / 0
T 0
I 5
V 5
Spielwert333,8 k
AP 3
K 3
P 10 / 7
Slots 3
STIV
SP 2 / 2 / 2
Epicness 14
B 6 / 0
S 7
W 7
N (0) 0 / 0
F 4 / 0
T 0
I 5
V 5
Spielwert456,1 k
AP 3
K 2
P 8 / 8
Slots 8
STIV
SP 3 / 2 / 1
Epicness 15
B 6 / 0
S 6
W 7
N (0) 0 / 0
F 3 / 4
T 1
I 4
V 2
Spielwert490,6 k
AP 3
K 1
P 8 / 8
Slots 2
STIV
SP 4 / 1 / 2
Epicness 13
B 4 / 1
S 5
W 5
N (2) 5 / 0
F 5 / 0
T 3
I 5
V 5
Spielwert110,7 k
AP 4
K 3
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 12
B 3 / 1
S 4
W 4
N (1) 5 / 0
F 3 / 2
T 3
I 5
V 6
Spielwert67,8 k
AP 3
K 4
P 4 / 4
Slots 2
STIV
SP 1 / 1
Epicness 11
B 4 / 1
S 5
W 5
N (1) 5 / 1
F 2 / 0
T 0
I 5
V 6
Spielwert123,1 k
AP 4
K 1
P 8 / 5
Slots 2
STIV
SP 2 / 1 / 1
Epicness 11
B 4 / 1
S 5
W 5
N (1) 4 / 0
F 5 / 0
T 3
I 5
V 5
Spielwert57,0 k
AP 4
K 1
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 11
B 4 / 1
S 5
W 6
N (2) 5 / 0
F 3 / 1
T 4
I 5
V 7
Spielwert369,9 k
AP 4
K 5
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 14
B 4 / 1
S 5
W 6
N (2) 6 / 0
F 5 / 0
T 3
I 5
V 6
Spielwert162,0 k
AP 4
K 3
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 13
B 4 / 1
S 6
W 6
N (2) 6 / 0
F 5 / 0
T 0
I 4
V 6
Spielwert183,7 k
AP 3
K 1
P 13 / 12
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 14
B 4 / 1
S 6
W 6
N (2) 6 / 0
F 4 / 0
T 3
I 5
V 6
Spielwert124,1 k
AP 4
K 2
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 13
B 4 / 1
S 5
W 5
N (1) 4 / 0
F 5 / 0
T 3
I 5
V 5
Spielwert84,5 k
AP 4
K 2
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 11
B 4 / 1
S 5
W 5
N (1) 4 / 0
F 5 / 0
T 3
I 5
V 5
Spielwert105,9 k
AP 4
K 1
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 11
B 6 / 2
S 6
W 6
N (2) 5 / 1
F 3 / 0
T 1
I 5
V 5
Spielwert316,0 k
AP 4
K 2
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 13
B 6 / 2
S 6
W 6
N (2) 5 / 1
F 3 / 0
T 1
I 5
V 5
Spielwert326,4 k
AP 4
K 2
P 7 / 7
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Epicness 13
Insgesamt 48
1 2 3