A.I.K.S. Taktischer Corp IV

Einsatzgruppe
A.I.K.S., © Mr.Green (Lizenz: CC-BY-NC-ND)
Figuren 6
KP 2
Reduktion 158 ‰
Spielwert 84,6 k
ω-Epicness 8,5
Epicness 9

Kommandopunkte

Durch Kommandofiguren in dieser Gruppe: 6
Durch Kommandofiguren in Untergruppen: 0
Durch Spielwertreduktion: 2
Gesamt: 8

Spielwert

Spielwertlimit: 100.000
Spielwertreduktion (158‰): - 15.800
Spielwert der Gruppe: - 84.663
Verbleibender Spielwert: -463

Figuren

B 6 / 1
S 2
W 4
N (1) 2 / 0
F 0 / 0
T 0
I 2
V 3
Spielwert28,5 k
AP 4
K 1
P 5 / 3
Slots 1
STIV
SP 1 / 0 / 1
Anzahl3
Epicness 8
B 4 / 2
S 3
W 5
N (0) 1 / 0
F 5 / 0
T 0
I 2
V 3
Spielwert20,4 k
AP 3
K 1
P 7 / 2
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Anzahl1
Epicness 9
B 4 / 2
S 3
W 5
N (0) 1 / 0
F 5 / 0
T 0
I 2
V 3
Spielwert19,1 k
AP 3
K 1
P 7 / 2
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Anzahl1
Epicness 9
B 5 / 1
S 3
W 5
N (1) 1 / 0
F 4 / 0
T 0
I 2
V 3
Spielwert16,4 k
AP 3
K 1
P 4 / 3
Slots 2
STIV
SP 1 / 1 / 1
Anzahl1
Epicness 8

Kommentare